تنش در سخنرانی معاون ترامپ در کنست اسرائیل/ اخراج نمایندگان عرب‌تبار

تنش در سخنرانی معاون ترامپ در کنست اسرائیل/ اخراج نمایندگان عرب‌تبار
تعدادی از اعضای عرب‌تبار کنست اسرائیل، در حین سخنرانی معاون ترامپ، در اعتراض به سخنان وی سروصدا به راه انداختند.

تنش در سخنرانی معاون ترامپ در کنست اسرائیل/ اخراج نمایندگان عرب‌تبار

تعدادی از اعضای عرب‌تبار کنست اسرائیل، در حین سخنرانی معاون ترامپ، در اعتراض به سخنان وی سروصدا به راه انداختند.
تنش در سخنرانی معاون ترامپ در کنست اسرائیل/ اخراج نمایندگان عرب‌تبار

ممکن است بپسندید...