خشکی دریاچه ارومیه جان ۱۴ میلیون نفر را تهدید می‌کند/ هشدار درباره طوفان‌های نمکی

خشکی دریاچه ارومیه جان ۱۴ میلیون نفر را تهدید می‌کند/ هشدار درباره طوفان‌های نمکی
قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: خشکی دریاچه ارومیه سلامتی حدود ۱۴ میلیون نفر در استان‌های مختلف و حتی کشور آذربایجان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

خشکی دریاچه ارومیه جان ۱۴ میلیون نفر را تهدید می‌کند/ هشدار درباره طوفان‌های نمکی

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: خشکی دریاچه ارومیه سلامتی حدود ۱۴ میلیون نفر در استان‌های مختلف و حتی کشور آذربایجان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
خشکی دریاچه ارومیه جان ۱۴ میلیون نفر را تهدید می‌کند/ هشدار درباره طوفان‌های نمکی

ممکن است بپسندید...