زلزله ۳.۶ ریشتری در سرپل ذهاب

زلزله ۳.۶ ریشتری در سرپل ذهاب
زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر سر پل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند.

زلزله ۳.۶ ریشتری در سرپل ذهاب

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر سر پل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند.
زلزله ۳.۶ ریشتری در سرپل ذهاب

ممکن است بپسندید...