«سعید آقاخانی» بازیگر سریال عیاری شد!

«سعید آقاخانی» بازیگر سریال عیاری شد!
سعیدآقاخانی بازیگر سینما و تلویزیون و کارگردان سینمایی لامپ ۱۰۰ به مجموعه تلویزیونی ۸۷ مترکیانوش عیاری پیوست.

«سعید آقاخانی» بازیگر سریال عیاری شد!

سعیدآقاخانی بازیگر سینما و تلویزیون و کارگردان سینمایی لامپ ۱۰۰ به مجموعه تلویزیونی ۸۷ مترکیانوش عیاری پیوست.
«سعید آقاخانی» بازیگر سریال عیاری شد!

ممکن است بپسندید...