سومین نکوداشت شهید رکن آبادی

سومین نکوداشت شهید رکن آبادی
سومین نکوداشت شهید رکن آبادی دوشنبه 2 بهمن ماه با حضور سردار نقدی و خانواده شهید رکن آبادی در تالار دیپلماتیک برگزار شد

سومین نکوداشت شهید رکن آبادی

سومین نکوداشت شهید رکن آبادی دوشنبه 2 بهمن ماه با حضور سردار نقدی و خانواده شهید رکن آبادی در تالار دیپلماتیک برگزار شد
سومین نکوداشت شهید رکن آبادی

ممکن است بپسندید...