ظریف درگذشت رایزن فرهنگی ایران در بلگراد را تسلیت گفت

ظریف درگذشت رایزن فرهنگی ایران در بلگراد را تسلیت گفت
وزیر امور خارجه در پیامی درگذشت «محسن سلیمانی» رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلگراد پایتخت جمهوری صربستان را به خانواده و همکاران او تسلیت گفت.

ظریف درگذشت رایزن فرهنگی ایران در بلگراد را تسلیت گفت

وزیر امور خارجه در پیامی درگذشت «محسن سلیمانی» رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلگراد پایتخت جمهوری صربستان را به خانواده و همکاران او تسلیت گفت.
ظریف درگذشت رایزن فرهنگی ایران در بلگراد را تسلیت گفت

ممکن است بپسندید...