غصب سرزمین فلسطین تکرار کار صلیبیان است/ ایران در توان دفاعی مذاکره نمی‌کند

غصب سرزمین فلسطین تکرار کار صلیبیان است/ ایران در توان دفاعی مذاکره نمی‌کند
مشاوره امور بین الملل مقام معظم رهبری در همایش آزادی مسجد الاقصی در سپهر پیروزی محور مقاومت گفت: غرب آسیا به عنوان قلب جهان اسلام همواره مورد توجه استعمارگران بوده است.

غصب سرزمین فلسطین تکرار کار صلیبیان است/ ایران در توان دفاعی مذاکره نمی‌کند

مشاوره امور بین الملل مقام معظم رهبری در همایش آزادی مسجد الاقصی در سپهر پیروزی محور مقاومت گفت: غرب آسیا به عنوان قلب جهان اسلام همواره مورد توجه استعمارگران بوده است.
غصب سرزمین فلسطین تکرار کار صلیبیان است/ ایران در توان دفاعی مذاکره نمی‌کند

ممکن است بپسندید...