موگرینی نگرانی خود را از عملیات کنونی ترکیه درخاک سوریه اعلام کرد

موگرینی نگرانی خود را از عملیات کنونی ترکیه درخاک سوریه اعلام کرد
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود را از عملیات نظامی ترکیه در شهر عفرین واقع در خاک سوریه اعلام کرد.

موگرینی نگرانی خود را از عملیات کنونی ترکیه درخاک سوریه اعلام کرد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود را از عملیات نظامی ترکیه در شهر عفرین واقع در خاک سوریه اعلام کرد.
موگرینی نگرانی خود را از عملیات کنونی ترکیه درخاک سوریه اعلام کرد

ممکن است بپسندید...