نشست ویژه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره برجام

نشست ویژه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره برجام
عضو کمیته هسته‌ای مجلس از برگزاری نشست ویژه این کمیسیون برای بررسی هشتمین گزارش وزارت خارجه از روند اجرای برجام خبر داد.

نشست ویژه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره برجام

عضو کمیته هسته‌ای مجلس از برگزاری نشست ویژه این کمیسیون برای بررسی هشتمین گزارش وزارت خارجه از روند اجرای برجام خبر داد.
نشست ویژه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره برجام

ممکن است بپسندید...