هرکس اولویتش دانشگاه باشد به موفقیت دست می یابد/ باید انقلاب اسلامی را برای همه بدانیم

هرکس اولویتش دانشگاه باشد به موفقیت دست می یابد/ باید انقلاب اسلامی را برای همه بدانیم
رئیس ستاد دهه فجر استان هرمزگان گفت: حضور دانشگاهیان در عرصه‌های انقلاب اسلامی سبب رونق بخشی به فعالیت‌ها می‌شود.

هرکس اولویتش دانشگاه باشد به موفقیت دست می یابد/ باید انقلاب اسلامی را برای همه بدانیم

رئیس ستاد دهه فجر استان هرمزگان گفت: حضور دانشگاهیان در عرصه‌های انقلاب اسلامی سبب رونق بخشی به فعالیت‌ها می‌شود.
هرکس اولویتش دانشگاه باشد به موفقیت دست می یابد/ باید انقلاب اسلامی را برای همه بدانیم

ممکن است بپسندید...