کاهش ۴۰ درصدی قرارداد‌های اجاره مسکن/ آیا مستأجران، مالک را متقاعد به تمدید قرارداد کرده‌اند؟!

کاهش ۴۰ درصدی قرارداد‌های اجاره مسکن/ آیا مستأجران، مالک را متقاعد به تمدید قرارداد کرده‌اند؟!
کمترین میزان قرارداد‌های اجاره مربوط به منطقه ۲۰، ۱۹ و ۱۶ تهران است که عموماً اقشار آسیب‌پذیر جامعه را در خود جای داده‌اند. کاهش درآمدها منجر به عقب نشینی مستأجران از عقد قرارداد شده است.

کاهش ۴۰ درصدی قرارداد‌های اجاره مسکن/ آیا مستأجران، مالک را متقاعد به تمدید قرارداد کرده‌اند؟!

کمترین میزان قرارداد‌های اجاره مربوط به منطقه ۲۰، ۱۹ و ۱۶ تهران است که عموماً اقشار آسیب‌پذیر جامعه را در خود جای داده‌اند. کاهش درآمدها منجر به عقب نشینی مستأجران از عقد قرارداد شده است.
کاهش ۴۰ درصدی قرارداد‌های اجاره مسکن/ آیا مستأجران، مالک را متقاعد به تمدید قرارداد کرده‌اند؟!

ممکن است بپسندید...