۵ فاز پارس جنوبی در سال ۹۷ به بهره‌برداری می‌رسد

۵ فاز پارس جنوبی در سال ۹۷ به بهره‌برداری می‌رسد
وزیر نفت گفت: سال آینده ۵ فاز از ۶ فاز پارس جنوبی که از گذشته باقی مانده به بهره‌برداری می‌رسد.

۵ فاز پارس جنوبی در سال ۹۷ به بهره‌برداری می‌رسد

وزیر نفت گفت: سال آینده ۵ فاز از ۶ فاز پارس جنوبی که از گذشته باقی مانده به بهره‌برداری می‌رسد.
۵ فاز پارس جنوبی در سال ۹۷ به بهره‌برداری می‌رسد

ممکن است بپسندید...