اظهارات جدید طارمی علیه باشگاه پرسپولیس/ طارمی دست از مقابله با پرسپولیس بر نمی‌دارد

اظهارات جدید طارمی علیه باشگاه پرسپولیس/ طارمی دست از مقابله با پرسپولیس بر نمی‌دارد
وکیل سوئیسی باشگاه پرسپولیس در واکنش به اظهارات اخیر مهدی طارمی تهدید به انصراف از پیگیری این پرونده کرد.

اظهارات جدید طارمی علیه باشگاه پرسپولیس/ طارمی دست از مقابله با پرسپولیس بر نمی‌دارد

وکیل سوئیسی باشگاه پرسپولیس در واکنش به اظهارات اخیر مهدی طارمی تهدید به انصراف از پیگیری این پرونده کرد.
اظهارات جدید طارمی علیه باشگاه پرسپولیس/ طارمی دست از مقابله با پرسپولیس بر نمی‌دارد

ممکن است بپسندید...