افزایش نرخ ارز منجر به گسترش هرچه بیشتر بیکاری خواهد شد/ گلایه از بی‌توجهی دولت

افزایش نرخ ارز منجر به گسترش هرچه بیشتر بیکاری خواهد شد/ گلایه از بی‌توجهی دولت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه  دولت باید اوضاع ارزی را ساماندهی و مدیریت کند گفت: اگر این روند ادامه یابد همین میزان شغل کمی که داریم هم از بین خواهد رفت.

افزایش نرخ ارز منجر به گسترش هرچه بیشتر بیکاری خواهد شد/ گلایه از بی‌توجهی دولت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه  دولت باید اوضاع ارزی را ساماندهی و مدیریت کند گفت: اگر این روند ادامه یابد همین میزان شغل کمی که داریم هم از بین خواهد رفت.
افزایش نرخ ارز منجر به گسترش هرچه بیشتر بیکاری خواهد شد/ گلایه از بی‌توجهی دولت

ممکن است بپسندید...