درخواست تشکیل جلسه جهت پیگیری مشکلات دانشگاه فرهنگیان

درخواست تشکیل جلسه جهت پیگیری مشکلات دانشگاه فرهنگیان
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های شهید رجایی و فرهنگیان در نامه‌ای به زاهدی اعلام کردند: از شما به عنوان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواستار تلاش در جهت احقاق حقوق معلمان هستیم و پیگیر این مطالبات خواهیم بود.

درخواست تشکیل جلسه جهت پیگیری مشکلات دانشگاه فرهنگیان

بسیج دانشجویی دانشگاه‌های شهید رجایی و فرهنگیان در نامه‌ای به زاهدی اعلام کردند: از شما به عنوان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواستار تلاش در جهت احقاق حقوق معلمان هستیم و پیگیر این مطالبات خواهیم بود.
درخواست تشکیل جلسه جهت پیگیری مشکلات دانشگاه فرهنگیان

ممکن است بپسندید...