رکوردهای جهانی در زلزله کرمانشاه توسط اورژانس کشور شکسته شد

رکوردهای جهانی در زلزله کرمانشاه توسط اورژانس کشور شکسته شد
سرپرست اورژانس کشور در تشریح فعالیت‌های این سازمان در زلزله کرمانشاه به شکسته شدن چندین رکورد جهانی در خدمت‌رسانی به زلزله‌زدگان اشاره و آن‌ها را تشریح کرد.

رکوردهای جهانی در زلزله کرمانشاه توسط اورژانس کشور شکسته شد

سرپرست اورژانس کشور در تشریح فعالیت‌های این سازمان در زلزله کرمانشاه به شکسته شدن چندین رکورد جهانی در خدمت‌رسانی به زلزله‌زدگان اشاره و آن‌ها را تشریح کرد.
رکوردهای جهانی در زلزله کرمانشاه توسط اورژانس کشور شکسته شد

ممکن است بپسندید...