سودان کاردار سفارت لیبی را احضار کرد

سودان کاردار سفارت لیبی را احضار کرد
وزارت امور خارجه سودان کاردار سفارت لیبی در خارطوم را در پی دستگیری گروهی از اتباع سودان در داخل اراضی لیبی و برخورد خشونت آمیز با آن‌ها احضار کرد.

سودان کاردار سفارت لیبی را احضار کرد

وزارت امور خارجه سودان کاردار سفارت لیبی در خارطوم را در پی دستگیری گروهی از اتباع سودان در داخل اراضی لیبی و برخورد خشونت آمیز با آن‌ها احضار کرد.
سودان کاردار سفارت لیبی را احضار کرد

ممکن است بپسندید...