طرح ترافیک جدید از فروردین سال آینده اجرا می‌شود

طرح ترافیک جدید از فروردین سال آینده اجرا می‌شود
شهردار تهران با بیان اینکه طرح ترافیک جدید از فروردین سال آینده اجرا می‌شود، گفت: شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران آن را به تصویب رسانده، البته طرح تصویب شده با طرح اولیه متفاوت است.

طرح ترافیک جدید از فروردین سال آینده اجرا می‌شود

شهردار تهران با بیان اینکه طرح ترافیک جدید از فروردین سال آینده اجرا می‌شود، گفت: شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران آن را به تصویب رسانده، البته طرح تصویب شده با طرح اولیه متفاوت است.
طرح ترافیک جدید از فروردین سال آینده اجرا می‌شود

ممکن است بپسندید...