فضای مجازی شمشیر دولبه است/نباید با سانسور و فیلترینگ مردم را از نظام دور کرد

فضای مجازی شمشیر دولبه است/نباید با سانسور و فیلترینگ مردم را از نظام دور کرد
دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز گفت: فضای مجازی شمشیر دولبه است، با اقدامات نسنجیده و مدیریت‌نشده فضاهای مجازی و به خصوص با سانسور و فیلترینگ نباید موجبات دوری مردم از نظام را فراهم کرد.

فضای مجازی شمشیر دولبه است/نباید با سانسور و فیلترینگ مردم را از نظام دور کرد

دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز گفت: فضای مجازی شمشیر دولبه است، با اقدامات نسنجیده و مدیریت‌نشده فضاهای مجازی و به خصوص با سانسور و فیلترینگ نباید موجبات دوری مردم از نظام را فراهم کرد.
فضای مجازی شمشیر دولبه است/نباید با سانسور و فیلترینگ مردم را از نظام دور کرد

ممکن است بپسندید...