نشست شورای امنیت درباره سوریه/ انتقاد روسیه از مواضع آمریکا

نشست شورای امنیت درباره سوریه/ انتقاد روسیه از مواضع آمریکا
نشست شورای امنیت درباره سوریه که روسیه خواستار آن شده بود سه شنبه شب برگزار گردید.

نشست شورای امنیت درباره سوریه/ انتقاد روسیه از مواضع آمریکا

نشست شورای امنیت درباره سوریه که روسیه خواستار آن شده بود سه شنبه شب برگزار گردید.
نشست شورای امنیت درباره سوریه/ انتقاد روسیه از مواضع آمریکا

ممکن است بپسندید...