وعده اردوغان به ماکرون برای عملیات شاخه زیتون

وعده اردوغان به ماکرون برای عملیات شاخه زیتون
روسای جمهور ترکیه و فرانسه در گفت‌وگو باهم آخرین تحولات منطقه به ویژه شمال سوریه را ارزیابی کردند.

وعده اردوغان به ماکرون برای عملیات شاخه زیتون

روسای جمهور ترکیه و فرانسه در گفت‌وگو باهم آخرین تحولات منطقه به ویژه شمال سوریه را ارزیابی کردند.
وعده اردوغان به ماکرون برای عملیات شاخه زیتون

ممکن است بپسندید...