پرستاران از حلقه‌های حیاتی زنجیره سلامت هستند

پرستاران از حلقه‌های حیاتی زنجیره سلامت هستند
وزیر بهداشت در یادداشتی به مناسبت روز پرستار، از پرستاران به عنوان جمعی از شریف‌ترین‌های عرصه سلامت و از حلقه‌های حیاتی زنجیره سلامت یاد کرد.

پرستاران از حلقه‌های حیاتی زنجیره سلامت هستند

وزیر بهداشت در یادداشتی به مناسبت روز پرستار، از پرستاران به عنوان جمعی از شریف‌ترین‌های عرصه سلامت و از حلقه‌های حیاتی زنجیره سلامت یاد کرد.
پرستاران از حلقه‌های حیاتی زنجیره سلامت هستند

ممکن است بپسندید...