کارنامه ضعیف خودروسازان از ایران خودرو تا سایپا/ پراید و تیبا چقدر ایرانی هستند؟

کارنامه ضعیف خودروسازان از ایران خودرو تا سایپا/ پراید و تیبا چقدر ایرانی هستند؟
طبق آمار انجمن خودروسازان ایران، این دو محصول توانایی پاس کردن استاندارد‌های جدید را ندارند و بنابراین سایپایی‌ها باید به فکر جایگزینی دیگر باشند.

کارنامه ضعیف خودروسازان از ایران خودرو تا سایپا/ پراید و تیبا چقدر ایرانی هستند؟

طبق آمار انجمن خودروسازان ایران، این دو محصول توانایی پاس کردن استاندارد‌های جدید را ندارند و بنابراین سایپایی‌ها باید به فکر جایگزینی دیگر باشند.
کارنامه ضعیف خودروسازان از ایران خودرو تا سایپا/ پراید و تیبا چقدر ایرانی هستند؟

ممکن است بپسندید...