۱۱ کشته در پی انفجار ۲ خودروی بمب گذاری شده در بنغازی لیبی

۱۱ کشته در پی انفجار ۲ خودروی بمب گذاری شده در بنغازی لیبی
انفجار ۲ خودروی بمب گذاری شده در شهر بنغازی لیبی ۱۱ کشته و چندین زخمی برجا گذاشت.

۱۱ کشته در پی انفجار ۲ خودروی بمب گذاری شده در بنغازی لیبی

انفجار ۲ خودروی بمب گذاری شده در شهر بنغازی لیبی ۱۱ کشته و چندین زخمی برجا گذاشت.
۱۱ کشته در پی انفجار ۲ خودروی بمب گذاری شده در بنغازی لیبی

ممکن است بپسندید...