آیین افتتاحیه نمایشگاه گروهی عکس پلاسکو ” آب و آتش “

آیین افتتاحیه نمایشگاه گروهی عکس پلاسکو ” آب و آتش “
آیین افتتاحیه نمایشگاه گروهی عکس پلاسکو ” آب و آتش ” سه شنبه 3 بهمن ماه در گالری شماره یک خانه عکاسان ایران در حوزه هنری برگزار شد

آیین افتتاحیه نمایشگاه گروهی عکس پلاسکو ” آب و آتش “

آیین افتتاحیه نمایشگاه گروهی عکس پلاسکو ” آب و آتش ” سه شنبه 3 بهمن ماه در گالری شماره یک خانه عکاسان ایران در حوزه هنری برگزار شد
آیین افتتاحیه نمایشگاه گروهی عکس پلاسکو ” آب و آتش “

ممکن است بپسندید...