اردوی بصیرت‌افزایی دانشجویان در بافت برگزار می‌شود

اردوی بصیرت‌افزایی دانشجویان در بافت برگزار می‌شود
 معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت با اعلام برنامه‌های گرامیداشت دهه فجر گفت: نمایشگاه عکس انقلاب و اردوی بصیرت‌افزایی دانشجویان واحد بافت برگزار می‌شود.

اردوی بصیرت‌افزایی دانشجویان در بافت برگزار می‌شود

 معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت با اعلام برنامه‌های گرامیداشت دهه فجر گفت: نمایشگاه عکس انقلاب و اردوی بصیرت‌افزایی دانشجویان واحد بافت برگزار می‌شود.
اردوی بصیرت‌افزایی دانشجویان در بافت برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...