امسال بیش از ۲۱۰ هزار دانشجو به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند/ دانشجویان ما مومن هستند؛ چیزی جز این را قبول نداریم

امسال بیش از ۲۱۰ هزار دانشجو به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند/ دانشجویان ما مومن هستند؛ چیزی جز این را قبول نداریم
جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: امسال بیش از ۲۱۰ هزار نفر دانشجو به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند.

امسال بیش از ۲۱۰ هزار دانشجو به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند/ دانشجویان ما مومن هستند؛ چیزی جز این را قبول نداریم

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: امسال بیش از ۲۱۰ هزار نفر دانشجو به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند.
امسال بیش از ۲۱۰ هزار دانشجو به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند/ دانشجویان ما مومن هستند؛ چیزی جز این را قبول نداریم

ممکن است بپسندید...