اینترنت مستهجن را از دانش‌آموزان بگیرید نه گلزار شهدا را!

اینترنت مستهجن را از دانش‌آموزان بگیرید نه گلزار شهدا را!
مدرس حوزه و دانشگاه با بیان اینکه اگر می‌خواهند مانع از حضور دانش‌آموزان در مزار شهدا شوند به این دلیل است که می‌خواهند آن‌ها را سلطه‌پذیر کنند، گفت: اگر راست می‌گویند چرا کاری نمی‌کنند که اینترنت مستهجن از دسترس دانش‌آموزان خارج شود؟

اینترنت مستهجن را از دانش‌آموزان بگیرید نه گلزار شهدا را!

مدرس حوزه و دانشگاه با بیان اینکه اگر می‌خواهند مانع از حضور دانش‌آموزان در مزار شهدا شوند به این دلیل است که می‌خواهند آن‌ها را سلطه‌پذیر کنند، گفت: اگر راست می‌گویند چرا کاری نمی‌کنند که اینترنت مستهجن از دسترس دانش‌آموزان خارج شود؟
اینترنت مستهجن را از دانش‌آموزان بگیرید نه گلزار شهدا را!

ممکن است بپسندید...