بازیکن سابق رئال به پاری‌سن ژرمن پیوست

بازیکن سابق رئال به پاری‌سن ژرمن پیوست
بازیکن سابق رئال مادرید با پاری‌سن ژرمن به توافق نهایی رسید و قرارداد یک‌سال و نیمه امضاء کرد.

بازیکن سابق رئال به پاری‌سن ژرمن پیوست

بازیکن سابق رئال مادرید با پاری‌سن ژرمن به توافق نهایی رسید و قرارداد یک‌سال و نیمه امضاء کرد.
بازیکن سابق رئال به پاری‌سن ژرمن پیوست

ممکن است بپسندید...