تمام انجمن‌های علمی درخواست کرده‎اند به مناطق زلزله زده بروند/ دفاع مقدس هویت جوانان ما را می‌سازد

تمام انجمن‌های علمی درخواست کرده‎اند به مناطق زلزله زده بروند/ دفاع مقدس هویت جوانان ما را می‌سازد
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم گفت: تمام انجمن‌های علمی برای خدمت رسانی به مناطق زلزله زده اعلام آمادگی کرده و از ما خواسته اند اجازه دهیم به این مناطق بروند.

تمام انجمن‌های علمی درخواست کرده‎اند به مناطق زلزله زده بروند/ دفاع مقدس هویت جوانان ما را می‌سازد

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم گفت: تمام انجمن‌های علمی برای خدمت رسانی به مناطق زلزله زده اعلام آمادگی کرده و از ما خواسته اند اجازه دهیم به این مناطق بروند.
تمام انجمن‌های علمی درخواست کرده‎اند به مناطق زلزله زده بروند/ دفاع مقدس هویت جوانان ما را می‌سازد

ممکن است بپسندید...