حفظ برجام و افزایش تحریم‌هاانتظار رژیم صهیونیستی از آمریکا

حفظ برجام و افزایش تحریم‌هاانتظار رژیم صهیونیستی از آمریکا
یک ژنرال صهیونیست گفت؛ تشدید تحریم‌ها علیه ایران، بهتر از لغو توافق هسته‌ای (برجام) است.

حفظ برجام و افزایش تحریم‌هاانتظار رژیم صهیونیستی از آمریکا

یک ژنرال صهیونیست گفت؛ تشدید تحریم‌ها علیه ایران، بهتر از لغو توافق هسته‌ای (برجام) است.
حفظ برجام و افزایش تحریم‌هاانتظار رژیم صهیونیستی از آمریکا

ممکن است بپسندید...