دولت و مجلس درباره بودجه ۹۷ به درک مشترک رسیدند

دولت و مجلس درباره بودجه ۹۷ به درک مشترک رسیدند
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: اعضای هیئت رییسه کمیسیون تلفیق مجلس با حضور روسای جمهور و مجلس جلسه ای برگزار کردند و درباره لایحه بودجه ۹۷ به درک مشترک رسیدند.

دولت و مجلس درباره بودجه ۹۷ به درک مشترک رسیدند

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: اعضای هیئت رییسه کمیسیون تلفیق مجلس با حضور روسای جمهور و مجلس جلسه ای برگزار کردند و درباره لایحه بودجه ۹۷ به درک مشترک رسیدند.
دولت و مجلس درباره بودجه ۹۷ به درک مشترک رسیدند

ممکن است بپسندید...