رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو حذف شد/ لگانس شگفتی بزرگ اسپانیا

رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو حذف شد/ لگانس شگفتی بزرگ اسپانیا
تیم فوتبال رئال مادرید در دیدار برگشت خود مقابل لگانس در جام حذفی اسپانیا شکست خانگی را متحمل شد و از گردونه مسابقات کنار رفت.

رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو حذف شد/ لگانس شگفتی بزرگ اسپانیا

تیم فوتبال رئال مادرید در دیدار برگشت خود مقابل لگانس در جام حذفی اسپانیا شکست خانگی را متحمل شد و از گردونه مسابقات کنار رفت.
رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو حذف شد/ لگانس شگفتی بزرگ اسپانیا

ممکن است بپسندید...