عملکرد موفق، بهترین تبلیغ برای جذب دانشجو است

عملکرد موفق، بهترین تبلیغ برای جذب دانشجو است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان تاکید کرد: سیاست دانشگاه بر افزایش کیفیت تحصیلی است و اگر به لحاظ اخلاقی و معنوی به دانشجو احترام بگذاریم و کیفیت علمی دانشگاه را بالا ببریم؛ دانشجویان جدید با اشتیاق بیشتری جذب خواهند شد.

عملکرد موفق، بهترین تبلیغ برای جذب دانشجو است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان تاکید کرد: سیاست دانشگاه بر افزایش کیفیت تحصیلی است و اگر به لحاظ اخلاقی و معنوی به دانشجو احترام بگذاریم و کیفیت علمی دانشگاه را بالا ببریم؛ دانشجویان جدید با اشتیاق بیشتری جذب خواهند شد.
عملکرد موفق، بهترین تبلیغ برای جذب دانشجو است

ممکن است بپسندید...