«فهرست مقدس» در ترازوی نقد/ متوسط ولی امیدوارکننده

«فهرست مقدس» در ترازوی نقد/ متوسط ولی امیدوارکننده
فهرست مقدس، با همه نقطه ضعف‌ها اما اثری امیدوارکننده و یک گام رو به جلو برای صنعت انیمیشن ایران است. ما در این اثر با انیمیشنی مواجهیم که نسبت به «شاهزاده روم» کیفیت فنی قابل‌قبول‌تری دارد.

«فهرست مقدس» در ترازوی نقد/ متوسط ولی امیدوارکننده

فهرست مقدس، با همه نقطه ضعف‌ها اما اثری امیدوارکننده و یک گام رو به جلو برای صنعت انیمیشن ایران است. ما در این اثر با انیمیشنی مواجهیم که نسبت به «شاهزاده روم» کیفیت فنی قابل‌قبول‌تری دارد.
«فهرست مقدس» در ترازوی نقد/ متوسط ولی امیدوارکننده

ممکن است بپسندید...