مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه سال 96 دانشگاه تهران

مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه سال 96 دانشگاه تهران
دهمین مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه سال 1396 دانشگاه تهران عصر امروز چهارشنبه با حضور محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه در محل باشگاه دانشجویان برگزار شد

مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه سال 96 دانشگاه تهران

دهمین مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه سال 1396 دانشگاه تهران عصر امروز چهارشنبه با حضور محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه در محل باشگاه دانشجویان برگزار شد
مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه سال 96 دانشگاه تهران

ممکن است بپسندید...