مسابقه جذب سرمایه بین بانک‌ها به ضرر مردم تمام شد/ پشت پرده ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری

مسابقه جذب سرمایه بین بانک‌ها به ضرر مردم تمام شد/ پشت پرده ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری
مطابق با جدیدترین آمار‌های بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهرماه امسال با رشدی ۱۴.۵ درصدی در مقایسه با مهرماه سال گذشته ۱۱۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

مسابقه جذب سرمایه بین بانک‌ها به ضرر مردم تمام شد/ پشت پرده ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری

مطابق با جدیدترین آمار‌های بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهرماه امسال با رشدی ۱۴.۵ درصدی در مقایسه با مهرماه سال گذشته ۱۱۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده است.
مسابقه جذب سرمایه بین بانک‌ها به ضرر مردم تمام شد/ پشت پرده ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری

ممکن است بپسندید...