وقتی «تنگه ابوقریب»، عمارها را به «اوج» سینما می‌رساند!

وقتی «تنگه ابوقریب»، عمارها را به «اوج» سینما می‌رساند!
سازمان اوج با تولید «تنگه ابوقریب» و حضورش در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر، همچنان بدون رقیب به عنوان پرچمدرا سینمای انقلاب و دفاع مقدس خودنمایی می‌کند.

وقتی «تنگه ابوقریب»، عمارها را به «اوج» سینما می‌رساند!

سازمان اوج با تولید «تنگه ابوقریب» و حضورش در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر، همچنان بدون رقیب به عنوان پرچمدرا سینمای انقلاب و دفاع مقدس خودنمایی می‌کند.
وقتی «تنگه ابوقریب»، عمارها را به «اوج» سینما می‌رساند!

ممکن است بپسندید...