پخش همه شبکه‌های استانی ۲۴ ساعته می‌شود

پخش همه شبکه‌های استانی ۲۴ ساعته می‌شود
معاون امور استان‌های صداوسیما گفت: پخش برنامه‌های ۲۳ شبکه تلویزیونی استانی تاکنون ۲۴ ساعته شده است و باقی هم تا پایان سال شبانه‌روزی می‌شوند.

پخش همه شبکه‌های استانی ۲۴ ساعته می‌شود

معاون امور استان‌های صداوسیما گفت: پخش برنامه‌های ۲۳ شبکه تلویزیونی استانی تاکنون ۲۴ ساعته شده است و باقی هم تا پایان سال شبانه‌روزی می‌شوند.
پخش همه شبکه‌های استانی ۲۴ ساعته می‌شود

ممکن است بپسندید...