کری: به حرف‌های ترامپ توجه نکن؛ او ظرف یک سال برکنار خواهد شد

کری: به حرف‌های ترامپ توجه نکن؛ او ظرف یک سال برکنار خواهد شد
وزیر خارجه سابق آمریکا به رئیس تشکیلات خودگردان گفته است به حرف‌های رئیس‌جمهور آمریکا توجهی نکند، زیرا وی در منصبش «ماندنی» نیست.

کری: به حرف‌های ترامپ توجه نکن؛ او ظرف یک سال برکنار خواهد شد

وزیر خارجه سابق آمریکا به رئیس تشکیلات خودگردان گفته است به حرف‌های رئیس‌جمهور آمریکا توجهی نکند، زیرا وی در منصبش «ماندنی» نیست.
کری: به حرف‌های ترامپ توجه نکن؛ او ظرف یک سال برکنار خواهد شد

ممکن است بپسندید...