آمریکا بدنبال گل‌آلود کردن آب در سوریه برای فروش تسلیحات بیشتر است/ مردم پشتیبان اسد هستند

آمریکا بدنبال گل‌آلود کردن آب در سوریه برای فروش تسلیحات بیشتر است/ مردم پشتیبان اسد هستند
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: باید افرادی که سنگ امریکا را به سینه می‌زند و برای خشنودی دل این کشور پرچم کشورمان که قلب ایرانیان است را آتش می‌زنند این موضوع را درک کنند و  بدانند که از نظر امریکایی‌ها «وحشی» هستند.

آمریکا بدنبال گل‌آلود کردن آب در سوریه برای فروش تسلیحات بیشتر است/ مردم پشتیبان اسد هستند

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: باید افرادی که سنگ امریکا را به سینه می‌زند و برای خشنودی دل این کشور پرچم کشورمان که قلب ایرانیان است را آتش می‌زنند این موضوع را درک کنند و  بدانند که از نظر امریکایی‌ها «وحشی» هستند.
آمریکا بدنبال گل‌آلود کردن آب در سوریه برای فروش تسلیحات بیشتر است/ مردم پشتیبان اسد هستند

ممکن است بپسندید...