اتهام بزرگ عربستانی‌ها به ایران و قطر

اتهام بزرگ عربستانی‌ها به ایران و قطر
رئیس فدراسیون فوتبال عربستان بار دیگر تاکید کرد که در ایران و قطر به میدان نخواهند رفت و چنین درخواستی را به فیفا هم ارائه داده است.

اتهام بزرگ عربستانی‌ها به ایران و قطر

رئیس فدراسیون فوتبال عربستان بار دیگر تاکید کرد که در ایران و قطر به میدان نخواهند رفت و چنین درخواستی را به فیفا هم ارائه داده است.
اتهام بزرگ عربستانی‌ها به ایران و قطر

ممکن است بپسندید...