استقبال دومای روسیه از پیشنهاد ایجاد ائتلاف تهران-مسکو علیه آمریکا

استقبال دومای روسیه از پیشنهاد ایجاد ائتلاف تهران-مسکو علیه آمریکا
نمایندگان دومای روسیه معتقدند ایجاد ائتلافی منطقه‌ای بین ایران و روسیه برای مقابله با سیاست‌های آمریکا در سوریه، پیشنهادی منطقی است و دو کشور اکنون نیز متحد یکدیگر به شمار می‌روند.

استقبال دومای روسیه از پیشنهاد ایجاد ائتلاف تهران-مسکو علیه آمریکا

نمایندگان دومای روسیه معتقدند ایجاد ائتلافی منطقه‌ای بین ایران و روسیه برای مقابله با سیاست‌های آمریکا در سوریه، پیشنهادی منطقی است و دو کشور اکنون نیز متحد یکدیگر به شمار می‌روند.
استقبال دومای روسیه از پیشنهاد ایجاد ائتلاف تهران-مسکو علیه آمریکا

ممکن است بپسندید...