امروز تقسیم‌بندی‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب رنگ‌باخته است

امروز تقسیم‌بندی‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب رنگ‌باخته است
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه دوقطبی‌های کاذب و جناح‌بازی‌ها، مطالبات اصلی مردم و انقلاب را به حاشیه می‌برد، گفت: امروز تقسیم‌بندی‌های چپ، راست، اصولگرا و اصلاح‌طلب، رنگ‌باخته و معیار تفکر انقلابی و غیرانقلابی است.

امروز تقسیم‌بندی‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب رنگ‌باخته است

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه دوقطبی‌های کاذب و جناح‌بازی‌ها، مطالبات اصلی مردم و انقلاب را به حاشیه می‌برد، گفت: امروز تقسیم‌بندی‌های چپ، راست، اصولگرا و اصلاح‌طلب، رنگ‌باخته و معیار تفکر انقلابی و غیرانقلابی است.
امروز تقسیم‌بندی‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب رنگ‌باخته است

ممکن است بپسندید...