ایرانی‌ها سالی 120 هزار تن چای مصرف می‌کنند

ایرانی‌ها سالی 120 هزار تن چای مصرف می‌کنند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مصرف سالانه چای در ایران 120 هزار تن است، گفت: در گذشته حدود 70 هزار تن چای تولید می‌شد که اکنون 20 هزار تن چای تولید می‌شود.

ایرانی‌ها سالی 120 هزار تن چای مصرف می‌کنند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مصرف سالانه چای در ایران 120 هزار تن است، گفت: در گذشته حدود 70 هزار تن چای تولید می‌شد که اکنون 20 هزار تن چای تولید می‌شود.
ایرانی‌ها سالی 120 هزار تن چای مصرف می‌کنند

ممکن است بپسندید...