برانکو: خود طارمی بهتر می‌داند چکار کرده است/هیچ بازیکنی اندازه پرسپولیس بزرگ نیست

برانکو: خود طارمی بهتر می‌داند چکار کرده است/هیچ بازیکنی اندازه پرسپولیس بزرگ نیست
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه برخی به دنبال برهم زدن آرامش تیمش هستند گفت: اگر دقت کرده باشید همیشه سخت‌ترین بازی‌ها را با پیکان داشته‌ایم.

برانکو: خود طارمی بهتر می‌داند چکار کرده است/هیچ بازیکنی اندازه پرسپولیس بزرگ نیست

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه برخی به دنبال برهم زدن آرامش تیمش هستند گفت: اگر دقت کرده باشید همیشه سخت‌ترین بازی‌ها را با پیکان داشته‌ایم.
برانکو: خود طارمی بهتر می‌داند چکار کرده است/هیچ بازیکنی اندازه پرسپولیس بزرگ نیست

ممکن است بپسندید...