تخصیص ۱۵۰میلیون دلار برای مقابله با ریزگرد‌ها با تدبیر مقام معظم رهبری/ مردم آثار ملموس این هزینه را می‌بینند

تخصیص ۱۵۰میلیون دلار برای مقابله با ریزگرد‌ها با تدبیر مقام معظم رهبری/ مردم آثار ملموس این هزینه را می‌بینند
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مردم باید آثار ملموس این هزینه را ببینند و در کاهش آلایندگی‌ها تاثیر خود را بگذارد.

تخصیص ۱۵۰میلیون دلار برای مقابله با ریزگرد‌ها با تدبیر مقام معظم رهبری/ مردم آثار ملموس این هزینه را می‌بینند

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مردم باید آثار ملموس این هزینه را ببینند و در کاهش آلایندگی‌ها تاثیر خود را بگذارد.
تخصیص ۱۵۰میلیون دلار برای مقابله با ریزگرد‌ها با تدبیر مقام معظم رهبری/ مردم آثار ملموس این هزینه را می‌بینند

ممکن است بپسندید...