ترامپ از اردوغان خواست اقدامات نظامی ترکیه را در سوریه محدود کند

ترامپ از اردوغان خواست اقدامات نظامی ترکیه را در سوریه محدود کند
رئیس جمهور آمریکا و همتای ترکیه ای وی به صورت تلفنی درباره عملیات نظامی ترکیه در شهر عفرین سوریه گفتگو کردند.

ترامپ از اردوغان خواست اقدامات نظامی ترکیه را در سوریه محدود کند

رئیس جمهور آمریکا و همتای ترکیه ای وی به صورت تلفنی درباره عملیات نظامی ترکیه در شهر عفرین سوریه گفتگو کردند.
ترامپ از اردوغان خواست اقدامات نظامی ترکیه را در سوریه محدود کند

ممکن است بپسندید...