خالد علی از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری مصر کناره‌گیری کرد

خالد علی از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری مصر کناره‌گیری کرد
منابع مصری از کنار کشیدن یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ این کشور خبر دادند.

خالد علی از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری مصر کناره‌گیری کرد

منابع مصری از کنار کشیدن یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ این کشور خبر دادند.
خالد علی از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری مصر کناره‌گیری کرد

ممکن است بپسندید...