سعد الحریری: خواستار بهترین رابطه با ایران هستیم

سعد الحریری: خواستار بهترین رابطه با ایران هستیم
نخست‌ وزیر لبنان در نشستی در حاشیه اجلاس «داووس» گفت که کشورش خواستار «بهترین رابطه با ایران» است.

سعد الحریری: خواستار بهترین رابطه با ایران هستیم

نخست‌ وزیر لبنان در نشستی در حاشیه اجلاس «داووس» گفت که کشورش خواستار «بهترین رابطه با ایران» است.
سعد الحریری: خواستار بهترین رابطه با ایران هستیم

ممکن است بپسندید...